Facultatea de Teologie Ortodoxa Iasi

Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală 

Programul de studii de licenţă Teologie Ortodoxă Pastorală funcţionează în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă şi realizează cercetarea aprofundată a unor teme teologice şi de reflecţie ştiinţifică din perspectiva pregătirii unor absolvenţi cu o instruire solidă de specialitate, cu posibilitatea continuării acestora în cadrul ciclului II Bologna (Masterat).

Specializarea Teologie Pastorală este principala specializare a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi. Ea formează slujitori bisericeşti şi specialişti în domeniul teologic şi eclesial, printr-un proces de învăţământ formativ, desfăşurat de cadre didactice de valoare, care s-au impus prin activitatea lor în plan local, naţional şi internaţional. 

Programul de studii de licenţă are durata de 8 semestre, cursuri de zi, locuri finanţate la buget şi locuri cu taxă, într-o proporţie stabilită anual de Facultatea de Teologie Ortodoxă, conform cifrelor de şcolarizare aprobate de Senatul Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Planurile de învăţământ sunt alcătuite pe semestre de câte 14 săptămâni de activitate didactică şi cuprind un număr 20-22 ore/săptămână.

Numărul total de credite (ECTS) este 240 în cei patru ani de studii, câte 60 pentru fiecare an. În primii doi ani de studiu teologic este acordată o importanţă deosebită disciplinelor vocaţionale (Formare duhovnicească), biblice (Studiul Vechiului Testament, Studiul Noului Testament) şi istorice (Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Istoria Bisericească Universală, Patrologie şi elemente de bizantiologie), precum şi abilităţilor de comunicare într-o limbă străină modernă şi operării cu tehnologiile informaţionale.

În anii superiori sunt studiate discipline teologice care implică dezvoltarea reflecţiei şi a capacităţilor de discernere şi sinteză (Teologie Dogmatică, Teologie Morală, Spiritualitate Ortodoxă, Istoria şi filosofia religiilor, Teologie Fundamentală şi Misiologie), precum şi disciplinele de specialitate, absolut necesare pentru formarea integrală a clerului bisericesc, precumOmiletica şi CateheticaDrept bisericesc şi administraţie bisericească, Teologie Pastorală, etc.

Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală dispune de un număr de 15 săli de curs şi seminarii – din care 1 sală este dotată şi amenajată ca sală de teleconferinţe (însumând în total 850 de locuri), 1 sală de calculatoare – dispunând de 20 PC performante, cu acces la reţeaua Intranet, 1 Capelă şi o Bibliotecă  cu sală de lectură (177 locuri), toate aceste spaţii însumând 1216,90 m2.

            O importanţă deosebită este acordată participării studenţilor la programul de rugăciune al facultăţii, desfăşurat în capela instituţiei şi în Catedrala Mitropolitană, precum şi relaţiei de tutoriat, fiecare grupă de studenţi având un îndrumător (tutore) la dispoziţia lor şi încercând să identifice pentru fiecare ruta academică optimă.

Cursanţii beneficiază şi de o bibliotecă bogată, însumând peste 110.000 titluri, mare parte dintre acestea lucrări fundamentale, în numeroase limbi de circulaţie europeană, accesibile în mare parte şi în format electronic

            Studenţii cu rezultate intelectuale deosebite pot participa la numeroasele sesiuni ştiinţifice ale facultăţii, contribuţiile lor putând fi publicate în revista facultăţii Analele Ştiinţifice ale Univerităţii Al. I. Cuza din Iaşi. Seria Teologie, cu o apariţie anuală până în 2008, din anul 2009 fiind preconizată apariţia în 2 numere pe an.  

Ei au posibilitatea accesării numeroaselor oportunităţi, putând beneficia, prin concurs, de perioade de studii în străinătate la numeroase universităţi cu care facultatea noastră se află în relaţii de colaborare şi parteneriat (Strasbourg – Franţa,  Utrecht – Olanda, Udine – Italia, Fribourg  şi Lausanne – Elveţia, Tesalonic – Grecia, Viena – Austria, Ljubliana – Slovenia, Universitatea „Albert Ludwigs”, Freiburg i. Br., Facultatea de Teologie „Sf. Ioan Damaschin” a Universităţii din Balamand, Liban, Turcia, Bulgaria).

Absolvenţii specializării Teologie Ortodoxă Pastorală devin, prin hirotonie, membri ai clerului bisericesc în treptele de diacon, preot, episcop, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bisericii Ortodoxe Române. Cei care nu urmează vocaţia preoţească pot alege un alt domeniu de activitate în administraţia bisericească sau în societatea civilă.

După absolvirea ciclului I, licenţiaţii specializării pot urma cursurile de masterat (patru semestre), în următoarele direcţii de cercetare: 1.Hermeneutică şi Teologie biblică; 2. Teologia  sistematică în context contemporan; 3. Viaţa Bisericii-istorie şi actualitate; 4. Teologie practică şi pastoral-misionară.

O formă avansată de cercetare se desfăşoară în cadrul Şcolii Doctorale, în prezent îndrumând doctorate în teologie următoarele cadre didactice ale facultăţii: 1. Prof. univ. dr. Pr. Viorel Sava – Teologie Liturgică2. Prof. univ. dr. Pr. Petre Semen – Studiul Vechiului Testament3. Prof. univ. dr. Pr. Nicolae Achimescu – Istoria şi filosofia religiilor4. Prof. univ. dr. Pr. Gheorghe Petraru – Misiologie şi ecumenism; 5.  Prof. univ. dr. Pr. Ioan Cristinel Teşu – Spiritualitate ortodoxă6. Prof. univ. dr. Pr. Constantin Rus – Drept şi administraţie bisericească.

Studenţii de la Facultatea de Teologie sunt cazaţi la două cămine repartizate de către Universitate (respectiv C-11 şi C-12), cu o capacitate de 300 locuri. De asemenea, întrucât studenţii de la Specializarea Teologie Pastorală au un program liturgic specific Bisericii Ortodoxe (cu zile şi perioade de post), cazarea lor se face într-un cămin repartizat prin decizie guvernamentală Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, cu o capacitate de 80 locuri. Căminul este subvenţionat de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, având cantină şi personal administrativ propriu.

Numeroşi studenţi ai specializării Teologie Pastorală desfăşoară o bogată activitate artistică în cadrul corului „Teologus” al facultăţii, apreciat pentru performanţele sale artisitice cu numeroase premii naţionale şi internaţionale, precum şi în cadrul Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi din România, înfiinţată în 1990, care are ca obiectiv cultivarea credinţei şi culturii creştine în mediul universitar.

Source: http://teologie.uaic.ro/prezentare_teologie_pastorala

www.HyperSmash.com
Ping my blog
Blog Ping Site
ExactSeek.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s