Mesajul decanului

teopi

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, continuatoarea facultăţilor de Teologie din Iaşi (1860-1864), Cernăuţi-Suceava (1875-1948) şi Chişinău (1926-1941) îşi asumă un rol fundamental în pregătirea teologică şi formarea duhovnicească a viitorilor slujitori ai Sfintelor Altare, a personalului didactic pentru învăţământul religios şi teologic, a specialiştilor în lucrarea socială, arta eclesială şi patrimoniul cultural, precum şi a celor ce doresc să cunoască şi să aprofundeze teologia ortodoxă.
Cofondatoare a Universităţii, Facultatea de Teologie Ortodoxă promovează şi cultivă relaţiile cu celelalte facultăţi ale Universităţii ieşene, dar şi cu alte facultăţi de Teologie din ţară şi străinătate, asemenea patronului ei academic, „Dumitru Stăniloae”, care a promovat şi cultivat teologia ortodoxă românească în ţară şi peste hotare.
Responsabilă şi conştientă de rolul şi locul şi importanţa teologiei ortodoxe româneşti astăzi, ea îşi propune să ofere un învăţământ ancorat în fundamentele biblice, dezvoltat de autorii patristici şi postpatristici, cultivat de iluştrii noştri predecesori şi deschis spre dialogul religios, cultural şi ştiinţific.
Străjuită de „Sfânta Cuvioasa Parascheva”, pe care acatistul o numeşte „smerenie înaltă” şi „mult folositoare”, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi poartă numele celui mai mare teolog ortodox român din veacul al XX-lea. Aceasta înseamnă că ea trebuie să fie orientată spre două direcţii fundamentale: una duhovnicească, smerită, şi alta academică, înaltă, ambele „mult folositoare”.
De asemenea, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi, urmaşa unor prestigioase instituţii de cultură teologică, situată într-o regiune binecuvântată, împodobită cu o mulţime şi valoroase aşezăminte bisericeşti, dăruită cu un „nor de sfinţi”, este chemată să ducă mai departe cultura teologică, arta bisericească, slujirea filantropică şi sfinţenia vrednicilor noştri înaintaşi.

Prof. dr. pr. Ion Vicovan
Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă (2013)

Source: www.teologie.uaic.ro

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s